Club PANAMA House Rules:


* Minimum age 18 years.
* Posession and/or use of (hard)drugs is prohibited. If caught you will be removed from the premisis.
* Dealing of (hard)drugs is prohibited. If caught the police will be informed.
* Posession of stab, fire and orther arms prohibited. If caught the police will be informed.
* By entering Club PANAMA, you agree with the possibility to a frisk and luggage search.
* Everybody is required to follow the instructions of the staff at all times.
* Everydody needs to be correctly dressed.
* It is not permitted to take galsses outside.

* The following is absolutely not tolerated and can lead to immidiate removal vrom the Club, (security staff will be the judge in these cases):
- Sexual harresment.
- Racism and discrimination.
- Agressive behaviour.
- Obnoxious behaviour.

* Toelating geschiedt op basis van de door de directie van Club PANAMA opgestelde gastenlijst. Een verzoek om op deze gastenlijst te worden opgenomen dient voor iedere avond afzonderlijk per post te worden ingedient, tenzij ..... in het bezit is van een..... ontheffing. Elk verzoek dient te worden verstuurd aan: Club PANAMA, Oostelijke Handelskade 4, 1019BM, Amsterdam.

Door het betreden van Club PANAMA wordt een ieder geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de bovenstaande huisregels.* Minimum leeftijd 18 jaar.
* Bezit en/of gebruik van (hard)drugs is verboden. Bij constatering volgt verwijdering.
* Het dealen van (hard)drugs is verboden. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
* Het bezit van steek, vuur en andere wapens is verboden. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
* Door het betreden van Club PANAMA, stemt u in met de mogelijkheid van visitatie.
* Een ieder dient de aanwijzingen van het personeel strikt op te volgen.
* Een ieder dient correct gekleed te zijn.
* Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen.

* Onderstaande zaken worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot onmiddelijke verwijdering, (zulks ter beoordeling van het beveiligingspersoneel):
- Ongewenste intimiteiten.
- Racisme en discriminatie.
- Agressief gedrag.
- Hinderlijk gedrag.

Door het betreden van Club PANAMA wordt een ieder geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de bovenstaande huisregels.